Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat Jezioro Drążynek

Rezerwat Jezioro Drążynek położony w leśnictwie Promno objęty jest ochroną ścisłą. Jego powierzchnia wynosi 6,45 ha. Został utworzony w celu zachowania zarastającego jeziorka śródleśnego wraz z przyległymi łąkami bagiennymi posiadającymi ciekawą faunę owadzią oraz rzadko spotykaną roślinność zielną i mszystą (głównie chroniona kłoć wiechowata).