Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat Las Liściasty w Promnie

Jest to rezerwat leśny, objęty ochroną czynną. Jego powierzchnia wynosi 6,09 ha. Rezerwat został utworzony w celu zachowania fragmentu liściastego lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego z bogatym i różnorodnym runem leśnym i stanowiskami zwierząt rzadkich.