Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat Modrzew Polski w Noskowie

Rezerwat ten jest objęty ochroną czynną. Ogólna powierzchnia wynosi 1,00 ha. Został utworzony w celu zachowania drzewostanu sosnowego z udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica), występującego na odosobnionym stanowisku niżowym.