Asset Publisher Asset Publisher

O wilku słów kilka

Coraz częściej trafiają do nas zapytania dotyczące wilków na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo. Potwierdzamy, że nasze służby terenowe obserwują wilki w okolicznych lasach od kilku lat.

Tym razem otrzymaliśmy telefony od lokalnych mieszkańców, którzy informują nas o możliwości występowania wilków w obrębie terenu objętego pracami leśnymi (Leśnictwo Nekielka, oddz. 6a). Podjęliśmy decyzję o niezwłocznym wstrzymaniu prowadzonych w tym miejscu zabiegów gospodarczych i zabezpieczeniu opisanego terenu.

W związku z otrzymanymi informacjami Nadleśnictwo we współpracy z przedstawicielami Stowarzyszenia „Czysta Nekla” przeprowadzi dodatkowo monitoring tego terenu.

 

Zdajemy sobie także sprawę, że wilki będące mieszkańcami okolicznych lasów mogą być coraz częściej obserwowane przez mieszkańców sąsiednich miejscowości. Choć są to zwierzęta na ogół płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi pamiętajmy, że:

- nie dokarmiajmy wilków niezależnie czy to w lesie, czy w okolicy zabudowań, takie zachowanie może skłaniać je do kontaktu z człowiekiem,

- resztki żywności pozostawiajmy w przeznaczonych do tego celu zamkniętych pojemnikach, ograniczy to ewentualne przywabianie wilków i innych dzikich zwierząt,

- w przypadku znalezienia szczenięcia wilka nie dotykaj go, tylko poinformuj odpowiednie służby,

- w trakcie spaceru z psem prowadź go zawsze na smyczy, co nie tylko jest wymagane przepisami prawa, ale umożliwi kontrolę nad pupilem w przypadku spotkania z dzikimi zwierzętami (nie tylko z wilkami).

 

Spotkania z wilkami są na ogół rzadkie, ponieważ wilki odczuwają naturalny strach przed ludźmi. Są to jednak zwierzęta inteligentne i ciekawskie. Niejednokrotnie widywano wilki przyglądające się pracującym maszynom rolniczym czy pojazdom. W przypadku ewentualnego spotkania mogą się one także przeglądać spacerującym ludziom. Na ogół jednak takie spotkanie trwa krótko i kończy się odejściem zwierzęcia. Może się jednak zdarzyć, że zwierzę takie nie odchodzi. Wtedy też należy stosować się do następujących zasad - wycofaj się spokojnie, obserwując jednocześnie zwierzę.