Asset Publisher Asset Publisher

Ratowanie lasu przed chrabąszczem majowym. Wkrótce rozpocznie się akcja agrolotnicza.

W drugim tygodniu maja na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo zostaną przeprowadzone zabiegi ratownicze mające na celu ograniczenie występowania chrabąszcza majowego. Obszar, który zostanie objęty zabiegiem to w sumie ok. 540 ha lasu. Został on wyznaczony na podstawie wieloletnich obserwacji rójek chrabąszczy, kontroli zapędraczenia gleby w ciągu ostatnich czterech lat oraz tegorocznych obserwacji na powierzchnia próbnych.

Zabiegi ochronne będą przeprowadzone za pomocą agrolotniczej aparatury zamontowanej na samolocie Dromader. Specjalne atomizery są skalibrowane, tak by odpowiednio dopasować dawkę środka oraz obszar oprysku. Trasę przelotu ustala się w oparciu o dane GPS, dzięki temu możliwe jest wykonanie zabiegu tylko na wyznaczonych oddziałach.

Do zabiegu zastosowany zostanie preparat Mospilan 20 SP. Został on dopuszczony decyzją Ministra Rolnictwa do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie. Przed opryskiem zostanie połączony z wodą oraz środkiem Ikar 95 EC, który zmniejsza napięcie powierzchniowe przygotowanej cieczy. W tej postaci preparat zostanie rozpylony. Nie wymaga okresu prewencji dla ludzi i zwierząt. Dla ludzi szkodliwy może być dopiero po połknięciu, dlatego przed zbiorem jakichkolwiek płodów runa leśnego należy zachować 14 dni okresu karencji od ostatniego dnia zastosowania środka.

By zabieg był precyzyjny i skuteczny opryskowi nie może towarzyszyć wiatr oraz opady atmosferyczne. Sam zabieg lotniczy będzie trwał zaledwie kilka dni i tylko w tym krótkim czasie wprowadzony zostanie okresowy zakaz wstępu do lasu. Powierzchnie przewidziane do zabiegu będą oznaczone tablicami ostrzegawczymi.

Prosimy o przestrzeganie zakazu i dostosowanie się do ustaleń.

Tuż przed planowanym zabiegiem podamy więcej szczegółów odnośnie akcji.