Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Czerniejewo
Nadleśnictwo Czerniejewo
+48 61 427 30 41

Głożyna 5

62-250 Czerniejewo

nr konta bankowego: PKO Bank Polski SA

43 1020 4027 0000 1202 1508 2088

NIP: 784-00-06-043

 

/pgl_lp_0922/SkrytkaESP

 

Biuro Nadleśnictwa Czerniejewo czynne jest

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerniejewo w sprawie skarg i wniosków

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 15:30, 

w innym terminie - po uzgodnieniu telefonicznym. 

W przypadku nieobecności Nadleśniczego interesantów przyjmuje Zastępca Nadleśniczego.

 

Nadleśniczy
Artur Łachowski
+48 61 427 30 41
Zastępca Nadleśniczego
Marek Skorniak
+48 61 427 30 41
Sekretarz
Anna Janowicz
+48 61 427 30 41
Główny Księgowy
Maria Śruba
+48 61 427 30 41

Samodzielne stanowisko ds. BHP

Maciej Gołembowski
Specjalista SL ds. BHP

Dział Gospodarki Leśnej

Hubert Kaczmarek
Specjalista SL ds. ochrony lasu i ochrony przyrody oraz utrzymania dróg i melioracji
Martyna Wojciechowska
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Michał Kozal
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i sprzedaży drewna
Agnieszka Ryś-Jabłońska
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i obrotu drewnem
Aneta Briegmann-Smoczyk
Starszy Specjalista SL ds. hodowli lasu, administrator systemu informatycznego
Jacek Buszkiewicz
Leśniczy szkółkarz, lasy niepaństwowe
Anna Ziętek
Referent ds. geomatyki i edukacji przyrodniczo-leśnej

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Anita Land
Sekretarka
Sonia Maćkowiak
Specjalista ds. zamówień publicznych
Małgorzata Antczak
Specjalista ds. administracyjnych
Agnieszka Chłopowiec-Porowska
Specjalista ds. administracyjnych

Dział Finansowo-Księgowy

Mirella Konderak
Specjalista ds. finansowych
Beata Skorniak
Specjalista ds. finansowych

Posterunek Straży Leśnej

Michał Sujak
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: + 48 694 489 048
Arkadiusz Stępień,
Strażnik Leśny
Tel.: +48 694 489 056