Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Jezioro Dębiniec

Rezerwat Jezioro Dębiniec jest położony w leśnictwie Promno. Jego powierzchnia ogólna wynosi 37,08 ha. Został utworzony w celu zachowania stanowiska kłoci wiechowatej i innych roślin chronionych oraz ze względów krajobrazowych, jest objęty ochroną czynną.