Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Okrąglak

Jest to rezerwat krajobrazowy objęty ochroną ścisłą. Jego powierzchnia wynosi 8,14 ha. Został utworzony w celu ochrony istniejących walorów krajobrazowych i roślinności oraz zabezpieczeniu przebiegu naturalnych procesów kształtujących ekosystem torfowiska i przyległych zbiorowisk leśnych.