Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Głównym zagrożeniem dla naszych lasów są pożary leśne. Zdecydowana ich większość jest wynikiem działalności człowieka.

Pożar! Co robić? Dowiedz się jak postępować by skutecznie wezwać pomoc.

Lasy Nadleśnictwa Czerniejewo zaliczono do II kategorii zagrożenia pożarowego. Największe natężenie występowania pożarów występuje wczesną wiosną oraz latem, ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ściółki oraz wzmożony ruch turystyczny. Dopiero jesienią zagrożenie pożarowe znacznie się zmniejsza. Straty powstałe w wyniku pożarów często są niewymierne. W płomieniach giną liczne gatunki fauny i flory łąkowej i leśnej, następuje zubożenie przyrody.

Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku są warunki meteorologiczne, takie jak: opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i wilgotności powietrza. W sezonie palności codziennie określany jest stopień zagrożenia pożarowego, podawany na godz. 9.00  i 13.00. Przy wystąpieniu III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego i utrzymującej się przez co najmniej pięć kolejnych dni wilgotności ścioły leśnej mierzonej o godz. 9.00  poniżej 10 proc. nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu.

Nadleśnictwo Czerniejewo posiada system ochrony przeciwpożarowej złożony z punktu alarmowo-dyspozycyjnego przy biurze nadleśnictwa. W okresie szczególnego zagrożenia pożarowego obszar nadleśnictwa objęty jest obserwacją lotniczą i lotniczym gaszeniem pożarów prowadzonym przez samoloty patrolowo-gaśnicze znajdujące się w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Samoloty wchodzą w skład Leśnych Baz Lotniczych w Michałkowie k/Ostrowa i Jaryszewie k/Obrzycka. Organizowane są również patrole samochodowe. Na terenie nadleśnictwa zlokalizowana jest sieć punktów czerpania wody oraz dojazdów pożarowych w celu zaopatrzenia wodnego samochodów gaśniczych. Posiadamy też dobrze zorganizowaną łączność bezprzewodową w celu szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia pożaru.

Sprawdź zagrożenie pożarowe