Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne

Rozpoczęły się konsultacje społeczne identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz ekosystemów reprezentatywnych.

Nadleśnictwo Czerniejewo informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji społecznych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz ekosystemów reprezentatywnych, zgodnie z wymogami FSC. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, przyznawany dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady te obejmują m.in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej lasów. W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC, Nadleśnictwo Czerniejewo jest zobowiązane do wyznaczenia na swoim terenie lasów o wysokiej wartości oraz ekosystemów reprezentatywnych. Na wskazanych obszarach działania gospodarcze zostaną dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów. Ekosystemy reprezentatywne, stanowić będą przykłady cennych ekosystemów istniejących na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo.

Konsultacje społeczne

W dniu 14.02.2014 Nadleśnictwo Czerniejewo rozpoczyna procedurę konsultacji społecznych dotyczących wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz ekosystemów reprezentatywnych. Projekt dostępny będzie w siedzibie nadleśnictwa od dnia 14.02.2014 do 28.02.2014 w dni robocze od godziny 7:00 do 15:00.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach oraz przekazywania uwag w załączonych poniżej formularzach na adres: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej (druki w załączeniu) do dnia 28.02.2014.

Osoba do kontaktu:
Franciszek Jacek Fiutak
tel. 61 427 30 41
franciszek.fiutak@poznan.lasy.gov.pl

Kryteria wyznaczania lasów HCVF dostępne są na stronie http://pl.fsc.org