Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Na obecny kształt Nadleśnictwa Czerniejewo, w ujęciu historycznym, składają się dwa obszary, w dużym stopniu pokrywające się z terenem obecnie istniejącego podziału nadleśnictwa na dwa obręby: Obręb Czerniejewo i Obręb Nekla.

Obecny Obręb Czerniejewo, to przede wszystkim lasy państwowe byłego Nadleśnictwa Czeszewo oraz lasy byłych majątków ziemskich, wśród których na szczególną uwagę zasługują obszary leśne ordynacji Skórzewskich.

Obecny Obręb Nekla, to w przeszłości lasy państwowe Nadleśnictwa Czeszewo oraz lasy dużych majątków ziemskich, rodzin Mycielskich i Żółtowskich.

Jako samodzielna jednostka, Nadleśnictwo Czerniejewo funkcjonowało już w okresie międzywojennym. Ponownie odrodziło się w roku zakończenia II wojny światowej i istniało do 31 grudnia 1973 roku, kiedy to weszło w skład Nadleśnictwa Gniezno.   

Obręb Nekla natomiast, funkcjonował w latach 1945–1973, jako samodzielna jednostka administracyjna - Nadleśnictwo Nekla (w okresie 1945-1948 pod nazwą Nadleśnictwo Marzelewo). Od 1 stycznia 1974 roku, podzieliło los Nadleśnictwa Czerniejewo i zostało wchłonięte przez Nadleśnictwo Gniezno, funkcjonujące od tej pory jako duża obszarowo jednostka, składająca się z czterech obrębów.

Obszar Nadleśnictwa Czerniejewo, był w swojej historii terenem wielu zmian powierzchniowych i administracyjnych. Przyczyną ich było, miedzy innymi,  zalesianie gruntów porolnych, przekazywanie terenów niektórych leśnictw do jednostek sąsiednich,  bądź przejmowanie lasów komunalnych, czy wreszcie przejmowanie gruntów od Państwowego Funduszu Ziemi.

Nadleśnictwo Czerniejewo, w granicach zbliżonych do obecnych, powstało z dniem 1 stycznia 1985 roku.

Obszar Nadleśnictwa Czerniejewo jest szczególny również z innego powodu. To tereny ściśle powiązane z początkami państwa pierwszych Piastów. Położone pomiędzy najstarszymi i najważniejszymi ośrodkami, związanymi z początkami państwa polskiego: w Gnieźnie, Poznaniu, Gieczu i Grzybowie, stanowią teren ciągłego dokonywania odkryć archeologicznych dużej rangi. Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się również Ostrów Lednicki – jedna z pięciu wysp na Jeziorze Lednica, który jako jeden z pierwszych w kraju, uzyskał status Pomnika Historii. Wyróżnienie to otrzymują najcenniejsze i najważniejsze obiekty zabytkowe na terenie Polski.

Tekst: Maciej Gołembowski