Położenie

Siedziba Nadleśnictwa Czerniejewo, składającego się z obrębów Czerniejewo i Nekla, znajduje się w Czerniejewie-Głożynie.

Historia

Na obecny kształt Nadleśnictwa Czerniejewo, w ujęciu historycznym, składają się dwa obszary, w dużym stopniu pokrywające się z terenem obecnie istniejącego podziału nadleśnictwa na dwa obręby: Obręb Czerniejewo i Obręb Nekla.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe