Aktualności Aktualności

Nabór na stanowisko pracy - referent ds. stanu posiadania

Nadleśnictwo Czerniejewo ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

»referent ds. stanu posiadania«

 

Termin i miesjce składania ofert:

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji w następujący sposób:

• pocztą elektroniczną, na adres: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl

• pocztą tradycyjną, na adres: Nadleśnictwo Czerniejewo Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo

• osobiście, w sekretariacie Nadleśnictwa Czerniejewo, w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00– 15:00).

Aplikacje składane pocztą tradycyjną oraz osobiście winny być w zamkniętych kopertach, opatrzonych dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy: referent ds. stanu posiadania”, natomiast aplikacje składane pocztą elektroniczną w pozycji temat mieć zapis: „Nabór na stanowisko pracy: referent ds. stanu posiadania”.

 

Termin składania aplikacji upływa w dniu 7 lutego 2020 roku o godz. 15.00.

Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa).

Szczegóły naboru zawarte są poniżej w załącznikach.

 

osoba do kontaktu: Agata Szymańska, Specjalista ds. pracowniczych, e-mail: agata.szymanska@poznan.lasy.gov.pl