Rezerwat Jezioro Drążynek

Rezerwat Jezioro Drążynek położony w leśnictwie Promno objęty jest ochroną ścisłą. Jego powierzchnia wynosi 6,45 ha. Został utworzony w celu zachowania zarastającego jeziorka śródleśnego wraz z przyległymi łąkami bagiennymi posiadającymi ciekawą faunę owadzią oraz rzadko spotykaną roślinność zielną i mszystą (głównie chroniona kłoć wiechowata).

Rezerwat Las Liściasty w Promnie

Jest to rezerwat leśny, objęty ochroną czynną. Jego powierzchnia wynosi 6,09 ha. Rezerwat został utworzony w celu zachowania fragmentu liściastego lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego z bogatym i różnorodnym runem leśnym i stanowiskami zwierząt rzadkich.

Rezerwat Jezioro Dębiniec

Rezerwat Jezioro Dębiniec jest położony w leśnictwie Promno. Jego powierzchnia ogólna wynosi 37,08 ha. Został utworzony w celu zachowania stanowiska kłoci wiechowatej i innych roślin chronionych oraz ze względów krajobrazowych, jest objęty ochroną czynną.

Rezerwat Okrąglak

Jest to rezerwat krajobrazowy objęty ochroną ścisłą. Jego powierzchnia wynosi 8,14 ha. Został utworzony w celu ochrony istniejących walorów krajobrazowych i roślinności oraz zabezpieczeniu przebiegu naturalnych procesów kształtujących ekosystem torfowiska i przyległych zbiorowisk leśnych.

Rezerwat Bielawy

Jest to rezerwat leśny objęty ochroną ścisłą. Jego powierzchnia wynosi 20,01 ha. Został utworzony w celu zachowania fragmentu lasu liściastego o charakterze zespołu naturalnego z udziałem dębu, jesionu, grabu, wiązu i modrzewia polskiego.

Rezerwat Modrzew Polski w Noskowie

Rezerwat ten jest objęty ochroną czynną. Ogólna powierzchnia wynosi 1,00 ha. Został utworzony w celu zachowania drzewostanu sosnowego z udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica), występującego na odosobnionym stanowisku niżowym.

Rezerwat Wiązy w Nowym Lesie

Rezerwat o powierzchni 6,78 ha. Utworzony dla zachowania ze względów naukowych oraz dydaktycznych dobrze wykształconego lasu liściastego reprezentującego grąd środkowoeuropejski z bogatą florą runa leśnego.