Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Nadleśnictwo Czerniejewo posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® i PEFC.

Certyfikat FSC® oznacza, że lasy nadleśnictwa zarządzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej, a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych. Certyfikat FSC przyznany Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu o numerze SGSCH-FM/COC-004323 jest ważny od 01 września 2022 r. do 09 kwietnia 2023 r.

Certyfikat PEFC jest to największy system certyfikacyjny w Europie. W Polsce inicjatorem tworzenia standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Przeczytaj więcej o certyfikacji lasów w Lasach Państwowych